10 Mart 2008 Pazartesi

Frederic Taylor

Bilimsel yönetim teorisini geliştirerek, üretim mantığını ve endüstriyel ilişkileri kökünden değiştiren Amerikalı mühendis.1911'de -Bilimsel Yönetimin İlkeleri- kitabında açıkladığı Taylorizm olarak adlandırılan üretim - yönetim felsefesinde; bilimsel iş örgütlenmesi kavramını ortaya atmış ve bir üretim organizasyonunda yer alan tüm bireylerin en etkin biçimde kullanılması;üretim hızının ve miktarlarının arttırılması üzerinde çalışmıştır.Frederick Taylor; yaşadığı dönemin şartlarında yaratıcı, yenilikçi düşünceleriyle organizasyon yönetimini bir bilim olarak ele alan ilk kişidir ve kendisinden sonra gelen akımların gelişmesine ön ayak olmuştur. Taylor'ın ilkelerinin günümüzdeki geçerliliği, ilkelerin temelinde yatan insana (özellikle işçilere) bakış açısının acımasızlığı halen çok tartışılmaktadır.Frederick Taylor, tarihteki ilk Endüstri Mühendisi kabul edilebilir.
Taylorizm genel anlamda, iş verimini ve üretim hızını arttırmayı hedeflemiş ve üretim faaliyetinde çalışan işçilerin emeğinden en üst düzeyde yararlanmayı kendine şiar edinmiştir.
Taylorizm felsefesinin temel kavramları şunlardır :
  1. Üretim organizasyonunda iş bölümünü arttırmakÜretim sürecindeki işlemleri parçalara bölmek ve standartlaştımak,
  2. Üretimde zaman kaybettirici tüm öğeleri ayıklamak,
  3. İşçileri yaptıkları işlerle ilgili sürekli eğitmek,
  4. İş düzenine ve zaman denetimine azami derecede önem vermek,
  5. Çalışanların yönetiminde otoriter bir tarz izlemek,
  6. İşletmelerde dikey organizasyonu ve katı bir hiyerarşik bir düzeni tercih etmek...

Taylorizm yöntemleri teknik açıdan başarılıdır ancak etik açıdan sorunludur çünkü insanalra karşı mekanik ve olumsuz biçimde yaklaşmıştır.işçileri birer makine olarak görmüştür.Ancak o dönemde tasarladığı makineler ile seri üretime geçilmesinde büyük rol oynamıştır.Fabrikalarda verimi %100-%1000 kadar arttırmıştır.

Hiç yorum yok: